فرهیختگان آنلاین: چند روز میهمان اهالی شهر گشت و سراوان بودن، یادآوری می‌کند که منطقه‌های محرومی هستند که نبود آب و آموزش، نبود فرهنگ و روش‌های زندگی باعث محرومیت بیشتر آنها شده است. مردمی که میهمان‌نوازی‌شان زبانزد عام و...