مسعود فرجی روزنامه‌نگار: دوستی می‌گفت صدای غار غار کلاغ‌ها را که وقتی با هم هستند می‌شنویم خیلی گوشخراش می‌شود، حتی برای خود آنها؛ به قول او، همه کلاغ‌ها در آن لحظه دارند به همدیگر می‌گویند ساکت باش؛ در حالیکه خود دارند سر...

بهمن کشاورز حقوقدان: معاون قوه قضائیه در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم گفته که این قوه برای پیشگیری از خشونت برنامه‌هایی دارد و در حال دریافت نظرات کارشناسان است.

بهمن کشاورز حقوقدان/قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 به یک نوآوری دست زده است؛ توضیح اینکه آنچه پیش از این گفتیم ناظر به حالتی بود که رسیدگی‌های ماهیتی به لحاظ قصور یا تقصیر قاضی منتهی به ضرر شود.