دیدگاه ایزوتسو درخصوص فلسفه اسلامی تحت تاثیر هانری کربن فرانسوی و قابل مناقشه است. این مهم هم سویه‌ای دیگر از میراث فکری ایزوتسو است که در نسخه منتشر شده «شرقی» تقریبا مغفول واقع می‌شود.

فیض تاکید می‌کند که محقق نشدن سیاست شرعیه، نباید به قیمت تعطیل سیاست دنیویه تمام شود؛ زیرا انسان، به حکم انسان بودنش، به هرحال نیازمند معاش است و به همین جهت در چنین شرایطی از سیاستی که تنها حافظ اجتماع ضروری انسان‌ها باشد،...

گرچه سیدجلال 50 سال است که نقاب در خاک کشیده است و خیلی زودهنگام جامعه ایرانی را در شرایطی که به تلاش علمی و مسئولانه وی نیاز مبرم داشت، ترک کرد لیکن میراث فکری آل‌احمد باقی است و قلعه وی بی‌سردار نمانده است.

علم، تکنولوژی و ریاضیات بدون علوم‌انسانی هیچ کمکی به دانشجویان و پژوهندگان نخواهند کرد، خصوصا زمانی که قرار است این علوم در هدایت سیاست‌های اجتماعی و قوانین مربوط به تسامح یا الزام، اولویت‌های مرتبط با اهداف ملی یا محدودیت‌های...

چنانکه استاد محمد اسفندیاری در کتاب عاشوراشناسی نشان داده شیعیان کوفه در اقلیت بودند و چنانکه حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا هدایت‌پناه در کتاب ارزنده «بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا» نشان داده، این گرایش عثمانی-اموی و ضدعلوی...

برای رسیدن به عدالت‌ورزی سیاسی انسان باید بپذیرد که هستی وجود دارد و آفریننده‌ای دارد و این هستی تصادفی نیست و اینکه انسان بپذیرد، هدایت‌های لازم برای تکامل یک موجود در اختیار اوست و استفاده یا عدم استفاده دارای عواقبی است....

معاون پیشین انجمن حقوق و علوم‌اجتماعی بریتانیا و استاد دانشگاه کمبریج معتقد است مانند هر رشته دانشگاهی دیگری، رشته فلسفه نیز در اصل رشته‌ای متعلق به اهل تعقل و تحقیق و خصوصا متخصصان و افراد خبره است تا عموم مردم. فلسفه در...

«ملودی کور» به‌ شکل حیرت‌انگیزی با داستانی پر از تعلیق و کشمکش مخاطب را با خود پیش می‌برد. جذابیت فیلم نمی‌گذارد حتی برای لحظه‌ای از نمایشگر رو برگردانیم.

به‌نظر می‌رسد بین ایدئولوژی و مافی‌الضمیر آیزنشتاین و آنچه قصد دارد بگوید و آنچنان‌ که می‌گوید اتحادی وجود دارد که در فرم و محتوای فیلمی همچون رزمناو ظهور می‌کند، چنان که همین تفاوت در ایدئولوژی و دیدگاه و فرم هنری در کار...

در گفت‌وگویی که با دکتر سیدمجید امامی داشته‌‌ایم، ‌انگیزه‌های تالیف این کتاب را از ایشان پرسیده‌‌ایم و امتدادهای سیاسی نظریه فرهنگی را مورد بررسی قرار داده‌ایم. ضمن آنکه تجربه‌‌های نویسنده‌‌ای که سابقه تدریس نظریه فرهنگی...

بر سنگ گور فردید نوشته شده «زود آمدم. وقت من هنوز فرا نرسیده. پس فردا از آن من خواهد بود.» تفکر او جلوتر از زمانه خودش و به‌شدت پارادوکسیکال بود. تفکر خلاف آمد عادت مثل ریختن آب در خوابگه مورچگان است و آنها را بر می‌آشوبد....

متن حاضر بخشی از آن گفت‌وگوی فوق‌الاشاره میان محمدرضا جوزی و علی میرسپاسی است که به‌مناسبت سالگرد وفات سید‌احمد فردید در صفحه اندیشه «فرهیختگان» و در دو قسمت به چاپ می‌رسد.

فیض کاشانی اگرچه ابن‌عربی را حیران در ارض علوم و برخی از اندیشه‌هایش را سست‌تر از خانه‌ عنکبوت، مخالف شرع و مناقض عقل می‌داند (فیض، بی‌تا: 149)، اما درنهایت او نیز متأثر از ابن‌عربی بود؛ به بیان بهتر باید گفت فیض نیز در حلقه‌...

سردبیر ارگان حزب کارگزاران، با خوانش سر و ته تاریخ اقتصاد سیاسی معاصر، سیر تطور «بورژوازی کمپرادور» را به سیکل ناقص تکامل «بورژوازی ملی» تحویل برده و با شعبده به ستیز با واقعیت تاریخی برخاسته است.

راغفر معتقد است بورژوازی در ایران، به شکل بورژوازی کمپرادور رشد کرده است و ما حتی در دهه 40 و 70‌، بورژوازی ملی‌ای که منجر به صنعتی‌شدن شود، نداشتیم. او با نقد نگاه حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی پس از جنگ و برنامه سوم توسعه،...

از طرح بحث نفت در مجلس تا اعلام ملی شدن صنعت نفت مساله نفت یک مبارزه تمام‌عیار بود که البته هم در میدان سیاست و هم در میدان افکار عمومی و جراید و نیز در حیطه وظیفه و تکلیف مذهبی و حتی مبارزه اقتصادی جریان داشت. دولت مصدق...