لازم است حکومت از وضع عادی فراتر رود و اگر در جایی صلاح دید، عادات را برهم زند، گرچه حتی‌الامکان باید عادات را هم محترم بشمارد ولی اگر در موردی صلاح کشور در تغییر عادات عمومی بود، دولت نباید با بهانه آوردن از آن طفره برود....

در تاریخ اندیشه جهان اسلام یا گذشته تاریخ بشر، تقدم اراده بر علم را نمی‌بینید بلکه تقدم علم است. قبلا در بحث‌ها نوعا به این اشاره کرده‌ام. فقط متکلمین ما بودند که قائل به تقدم اراده بر علم (تقدم در اوصاف الهی) می‌شدند آن...

کتاب «فلسفه سیاسی صدرالمتالهین همان‌گونه که نویسنده هم اشاره می‌کند، ضمن اثبات شأنیت و ظرفیت فلسفه سیاسی ملاصدرا بر آن است این نکته را طرح و برجسته سازد که ملاصدرا هم واجد فلسفه سیاسی است و هم این فلسفه را بر قیاس فلسفه وی،...

جواد میری معتقد است: مدعای طباطبایی در مورد اینکه اسلام مرده است و قدرت بازسازی ندارد، حرف جدیدی نیست و شبیه آن را ارنست رنان هم گفته و گفته‌های طباطبایی هم حرف‌های خود او نیست بلکه تکرار سخنان آرامش دوستدار است.

نشانه‌های رسانه‌ای و به ویژه نشانه‌های سینمای هالیوود، نشانه‌هایی هستند که کل زندگی انسان آمریکایی را تحدید کرده‌اند. به همین خاطر است که به تعبیری می‌توان گفت هر جا سینما هست، آمریکا هم هست. آمریکا با سینما قدرت دارد و با...

برخی این‌گونه تعمق در قرآن را خلاف شفافیت و نورانیت آن می‌دانند اما استاد جوادی دراین‌باره معتقد است که عمق قرآن با نورانیت آن منافاتی ندارد، چراکه نور در برابر ابهام است نه در برابر عمق و ژرفا.

روایت فتح را هم که می‌بینیم یک شاعرانگی متناسب با تمدن اسلامی در آن هست، انگار جنگ و خط مقدم نیست و این عجیب است. انگار یک جامعه آرمانی را تصویر می‌کند که در روابط میان‌فردی‌اش، در اقتصادش اسلامی است، در تعلیم و تربیت و فرهنگ...

برخی روشنفکران ایرانی مانند داریوش آشوری و نیز از اصحاب قدرت و سیاست، مانند سعید حجاریان در اوایل دهه هفتاد تلاش کردند با نگاه بیرونی _ به تعبیر حجاریان؛ با نگاه جامعه‌شناسانه به فقه _ چنین روایت کنند که حوزه علمیه در حال...

به اعتقاد نویسنده، اتفاق نظر فقهای شیعه بر ولایت‌ فقیه آنقدر جدی است که اکثریت برای اثبات آن به اجماع متمسک شده‌اند. اجماع در فقه به این معناست که پیروان یک نظریه خاص آنقدر زیاد است که برای فقهای بعدی تاییدی بر صحت آن نظر...

کریس آلن این‌گونه به انتقادات پاسخ می‌دهد: «عبارت فرانسوی اسلام هراسی (Islamophibie) به شکل مکتوب، در دهه 1920 و بار دیگر در دهه 1970 به کار رفته است، اما در هر دو مورد، این عبارت به مباحث و اختلافات درون اسلام اشاره دارد،...

همچنان‌که ماکسیموس رسالت اخلاقی دارد و از سوی امپراتور فقید مأمور است تا رم را نجات دهد، فرزند دیگر امپراتور مارکوس اورلیوس، خواهر امپراتور جوان نیز ماموریت اخلاقی دارد. او مامور است با مصلحت‌اندیشی، آینده رم را حفظ کند....

بحث مطهری در «خدمات متقابل اسلام و ایران» فراتر از پاسخ به یک کتاب است بل تعاملی نظری در برابر جریان استعماری باستانگرایی/ زرتشتی‌گری است که از اواخر عهد ناصری در ایران نضج گرفت و یکی از شاخه‌های آن در عصر سلطنت پهلوی گفتمان...

تمام همت فلسفه و عرفان شیعی، رهیدن از شرایطی است که در آن انسان به موجودی مادی میان تولد تا مرگ بدل می‌شود. با گذر از این شرایط است که انسان می‌تواند در جایگاهی قرار گیرد که امکان‌های فهم حقیقت را پیش‌روی خود فرانهد.

دانش سیاست در ایران نیازمند درانداختن «طرحی نو» است؛ این طرح، الزاماتی در هر دو بعد سلبی و ایجابی، به همراه دارد.

* نویسنده: محمد خوشه گیر/ در دنیای عرب و جهان اسلام نظریه‌پردازان زیادی داریم که معرفت را با رویکردهای فرهنگی تفسیر کردند. وقتی معرفت تفسیر می‌شود، مطلق است و اعم از این است که معرفت، معرفت علمی باشد، ایدئولوژیک باشد یا دینی...

آنچه از جهان‌شناسی دوگانه سنت لاتینی ابن‌رشد به دست آمد، درنهایت به عدم‌تفاهم عقل و ایمان منجر شد؛ حتی موضع ابن‌رشد در کتاب «فصل‌المقال فی تقریر ما بین الشریعه و الحکمه من الاتصال» را نیز نمی‌توان دلیلی بر اعتقاد وی به حقیقت...

یک خط سیر برای خلاصی از درجا زدن جامعه‌شناسی در ایران و تمهید شرایط نظری برای تولد نظریه‌های علمی معطوف به حل مسائل اجتماعی، نقد سلطه فراجامعه‌شناسی بر جامعه‌شناسی است.