انتخاب سردبیر

دانشگاه

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد

فرهیختگان آنلاین: دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های خود توجه ویژه‌ای به بخش عمرانی دارد تا بتواند برای فعالیت‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی خود از این زیرساخت‌ها استفاده کند.