انتخاب سردبیر

دانشگاه

در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانشگاه آزاد اسلامی و استانداری کرمان ‌تفاهمنامه امضا کردند

فرهیختگان آنلاین: این روزها راهکار اقــــتصاد مقاومتی و تـــحکیم اقتصاد دانش‌بنیان به‌مثابه اصلی‌ترین راه وصول به این راهکار در دستورکار هیات‌رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است.