دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با نمایندگان اصفهان تاکید کرد

فرهیختگان| استان اصفهان مقصد اولین سفر استانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین ماه تابستان بود؛ حمید میرزاده دیروز در سفری یک‌روزه عازم «نصف جهان» شد و در جلساتی فشرده در جریان امور قرار گرفت تا از نزدیک با مسائل و مشکلات و کاستی‌های این استان آشنا شده و دیگر اینکه در مسیر کیفی‌سازی و بهبود امور مصمم‌تر و محکم‌تر از گذشته تصمیم‌گیری شود.

0.0041